Home Tempatan Rukunegara Mukadimah Perlembagaan: Wawancara Eksklusif Syahredzan Johan

Rukunegara Mukadimah Perlembagaan: Wawancara Eksklusif Syahredzan Johan

SHARE

Pada 23 Januari 2017 satu inisiatif untuk menjadikan Rukunegara sebagai Mukadimah perlembaagaan telah dilancarkan di Institut Integriti Malaysia. Inisiatif ini diketuai oleh Dr Chandra Muzaffar dan dianggotai oleh beberapa individu lain, antaranya Prof Emeritus Datuk Dr Shad Saleem Faruqi; Pensyarah Fakulti Perubatan Universiti Malaya (UM), Prof Dr Tan Chong Tin; peguam, Firdaus Husni serta aktivis Sisters in Islam, Datin Paduka Marina Mahathir dan Zainah Anwar.

Inisiatif ini dikatakan bertujuan untuk memperkenalkan satu bentuk pendahuluan atau mukadimah kepada Perlembagaan Persekutuan supaya rakyat Malaysia lebih memahami dan menghayati semangat Rukunegara. Sejauh mana usaha ini kelak akan berjaya menjadi mukadimah kepada perlembagaan negara seperti yang terdapat pada perlembagaan Amerika Syarikat, India dan beberapa negara lain masih belum dapat dipastikan.

Terkini sudah ada suara-suara yang tidak bersetuju dengan gagasan yang digerakkan oleh Yayasan 1Malaysia ini kerana dikatakan berlawanan dengan semangat Perlembagaan Persekutuan itu sendiri.

Ikuti temuramah wartawan menara.my (WM) dengan peguam merangkap aktivis Syahredzan Johan (SJ) yang berpandangan bahawa usaha tersebut tidak lebih daripada satu usaha yang sia-sia.

WM: Dalam bahasa mudah apakah itu RMP atau Rukunegara Mukadimah Perlembagaan?

SJ: Setahu saya apa yang ingin dilakukan oleh kumpulan ini adalah untuk menjadikan Rukunegara ini sebagai mukadimah kepada Perlembagaan Persekutuan. Pada masa ini Perlembagaan Persekutuan kita memang tidak ada mukadimah, ia bermula terus dengan perkara 1, jika kita bandingkan dengan perlembagaan di Amerika Syarikat di mana kita ada mantra yang sering diungkapkan oleh rakyat Amerika “We the people” datangnya dari mukadimah kepada Perlembagaan Amerika Syarikat, bila kita ambil contoh, Perlembagaan India jelas menyatakan bahawa India adalah satu negara sosialis yang berprinsipkan sekularisma. Jadi dalam perlembagaan kita ini tidak ada mukadimah, dia terus kepada perkara nombor 1, jadi tidak ada apa yang kita panggil pernyataan niat atau ‘statement of intent’ dalam perlembagaan itu. Jadi apa yang kumpulan ini nak buat ialah untuk jadikan Rukunegara itu sebahagian daripada perlembagaan kita dalam bentuk ‘preamble’ itu.

WM: Adakah ini bermakna Rukunegara akan menjadi lebih tinggi atau sama taraf dengan Perlembagaan Persekutuan sebab kita mahu meletaknya sebagai mukadimah, seolah-olah sebagai penentu arah kepada Perlembagaan sedia ada?

SJ: Tak, tetapi ini akan menjadikan Rukunegara itu sebahagian daripada perlembagaan, jadi kita tak boleh kata ianya ‘superior’ ke apa sebab, kalau diambil cadangan ini Rukunegara akan menjadi sebahagian daripada perlembagaan, jadi sekiranya kita nak baca perlembagaan itu, kita nak beri takrifan kepada peruntukan dalam perlembagaan itu kita boleh buat rujukan kepada mukadimah itu.

WM: Bagaimana tuan melihat RMP dalam mempertingkatkan hubungan sesama rakyat Malaysia?

SJ: Saya tak nampak bagaimana ia boleh menolong sebenarnya sebab sekarang ini kita nak cerita tentang kepincangan hubungan antara kaum dan sebagainya. Kita memang ada Rukunegara, masalahnya sekarang, walaupun kita ada Rukunegara, seperti yang dinyatakan oleh Dr Chandra Muzaffar adalah, ianya sekadar perhiasan di bibir sahaja dan ianya tidak dijiwai oleh rakyat Malaysia, baik marhaen atau mereka yang memegang tampuk kuasa. Jadi ini sebenarnya masalahnya. Cuba kita ingat semula, dulu semasa di bangku sekolah, tiap-tiap hari isnin, kita dipaksa membuat ikrar mengikut Rukunegara ini, tetapi benda ini menjadi rutin tetapi tidak ada orang pun yang nak memberi penerangan, membuatkan kita sedar atau faham tentang apa sebenarnya kita lafazkan tiap-tiap hari isnin itu, apa itu keluhuran perlembagaan? Apakah itu kedaulatan undang-undang? Jadi sekarang ini kalau isunya adalah kepincangan antara kaum dan orang meminggirkan prinsip-prinsip Rukunegara, saya tak nampak bagaimana menjadikannya sebagai mukadimah kepada perlembagaan itu akan memperbaiki hubungan antara kaum dan sebagainya. Sebab kita sendiri yang kita tahu Perlembagaan Persekutuan itu tidak didukung oleh rakyat Malaysia. Kesedaran rakyat Malaysia tentang Perlembagaan Persekutuan itu berada pada tahap yang rendah. Saya tak nampak apa-apa penyelesaian dengan inisiatif ini.

WM: Pada pandangan Tuan adakah usaha ini kelak akan diterima positif rakyat Malaysia?

SJ: Bagi saya, saya rasa benda ini, saya sendiri menyokong apa-apa usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai, terhadap Rukunegara dan membawa orang ramai semula kepada prinsip-prinsip dalam Rukunegara tetapi bagi saya, jalannya atau langkah untuk diambil bukan dengan menjadikannya sebahadian daripada Perlembagaan Persekutuan, tetapi macam yang saya cakap tadi, dengan memastikan rakyat dan pemimpin benar-benar faham dan menjiwai rukunegara itu sendiri. Saya rasa inisiatif ini munngkin tak akan kemana, sebab saya tak nampak bagaimana ia boleh mendapat sokongan. Sebab kita kena ingat, kalau inisiatif ini hendak dilaksanakan ia memerlukan sokongan 2/3 daripada Ahli Parlimen kerana ianya satu pindaan perlembagaan. Saya tak nampak terdapatnya kemahuan politik atau political will dari kedua-dua belah pihak untuk melaksanakan ini oleh kerana mereka akan melihat ini bahawa ini adalah satu benda yang tidak diperlukan dan bukan bukan satu benda yang boleh dijadikan priority. Mungkin ada yang akan sokong tetapi saya tak nampak inisiatif ini akan ke manalah.

WM: Andaikata RMP berjaya, apa yang akan berlaku kepada Perlembagaan Persekutuan? Jika ada, apa yang akan berubah dari aspek pemahaman kepada perlembagaan itu sendiri?

SJ: Kalaupun cadangan ini dilaksanakan, saya tak rasa akan ada perubahan terhadap pemahaman orang ramai ke atas perlembagaan itu sendiri mahupun Rukunegara, Masalahnya kita ada masalah dari segi pemahaman dan penjiwaan Rukunegara dan juga perlembagaan jadi apa yang dicadangkan adalah untuk mencantumkan keduanya menjadi satu. Tetapi sebenarnya isunya adalah orang ramai tidak jiwai, tidak faham, walaupun dicantumkan saya tidak faham bagaimana ia boleh meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap perlembagaan. Sebab itu saya katakan tadi, saya tidak rasa inisiatif ini akan mencapai matlamat sekiranya matlamat tersebut adalah untuk mengurangkan jurang, menjadikan negara ini lebih baik dan sebagainya…

WM: Bagaimana dengan penghakiman yang telah dibuat oleh hakim-hakim yang terdahulu, sebab sebelum ini tidak ada mukadimah, kalau diletakkan mukadimah, Tun Abdul Hamid berpendapat ianya akan mengubah cara interpretasi perlembagaan dalam memberikan penghakiman, di mana penghakiman dibuat berdasarkan perlembagaan sekarang?

SJ: Saya setuju, sebab apa yang berlaku adalah takrifan atau interpretasi yang diberikan terhadap peruntukan-peruntukan di dalam perlembagaan itu akan berubah. Saya bagi contoh, bila kita kata tentang kebebasan beragama, Perlembagaan menyatakan bahawa setiap warganegara mempunyai hak untuk bebas beragama, ia tidak menyatakan apa jenis agama, ia juga tidak menyatakan bahawa kebebasan itu adalah untuk mempercayai sesuatu agama, tetapi sekiranya kita masukkan Rukunegara ini sebagai mukadimah, apa yang mungkin berlaku adalah, apabila mahkamah ingin takrifkan atau ‘interpret’ peruntukan perkara 11 terhadap kebebasan beragama, kita khuatir bahawa akan ditakrifkan, agama yang boleh dipraktikkan yang dilindungi perlembagaan hanyalah agama yang mengiktiraf ataupun yang ada dalam kepercayaanya, kepercayaan kepada Tuhan, kalau ada agama yang tak percaya kepada konsep Tuhan, dan ada agama yang tak percaya dengan konsep Tuhan seperti agama Buddha, Taoism dan sebagainya dan konsep tuhannya tidak seperti apa yang kita mungkin orang Islam, orang Kristian dan orang Hindu percaya, mungkin itu takrifan yang akan diberi. Ini bermakna kita mungkin lihat satu hari nanti agama-agama ini tidak dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan, dan sekarang ini kita mempunyai isu di mana terdapatnya interpretasi yang kita boleh panggil ‘restrictive’ yang mengekang kebebasan interpretasi terhadap Perlembagaan Persekutuan yang kita boleh kata mengekang. Saya boleh jangkakan sekiranya inisiatif ini dilaksanakan kita akan lihat lebih banyak isu-isu seperti ini dan akan menjejaskan hak ramai rakyat Malaysia.

WM: Adakah ini akan membawa perbezaan kepada pemahaman artikel 11(4) di mana orang bukan Islam tidak boleh menyebarkan agama kepada orang Islam ataupun artikel 3(1) yang menyatakan Islam adalah agama bagi Persekutuan. Adakah ia akan mengubah interpretasi atau pemahaman artikel-artikel tersebut?

SJ: Buat masa ini saya tak nampak bagaimana ia boleh mengubah. Apa yang saya nampak adalah takrifan terhadap perkara 11(1), tapi lain-lain peruntukkan saya belum kaji lagi samada akan terdapat sebarang impak atau tidak.

Comments